Glömt ditt lösenord ?
Sök
Nyheter
2022-02-12
Flanellpåslakan
2021-10-21
50% Introduktionsrabatt!
2021-02-21
Rabattkoder på Facebook

Försäljningsvillkor

Köpevillkor – Privatkonsumenter
Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för säljföretaget. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning
För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Säljföretaget lider ekonomisk skada, polisanmäls. Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Säljföretagets sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.
Beställning från Utlandet
Vi tar gärna emot beställningar från utlandet, däremot kan dessa beställningar inte göras direkt i web-shopen utan beställningen måste ske via mail. Detta för att fraktpriserna i web-shopen är baserade på svensk inrikesfrakt. När en beställning från utlandet inkommit via mail eller telefonsamtal så mailas en förskottsfaktura till kunden. På denna förskottsfaktura framgår tydligt fraktpriset på beställningen. När förskottsfakturan är betald så skickas beställningen till kunden. 

Betalning
Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall. Betalning sker med hjälp av konto- eller kreditkort  via Internet, faktura, förskottsfaktura eller delbetalning. Vi använder CertiTrades betalsystem (www.certitrade.net), vilket möjliggör betalning med Visa, MasterCard, Diners och American Express, samt fakturabetalning. För delbetalning används Sveawebpay. Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning

För Villkor för delbetalning. Se: http://www.sveawebpay.se/kontovillkor/
Vid förskottsfaktura så mailas en faktura till kunden inom 1-3 arbetsdagar. Vid faktura via Svea Ekonomi och vid förskottsfaktura tillkommer fakturaavgift.

Säljföretaget reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Säljföretaget att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Leverans och avbeställning
 Leverans sker per post / spedition. Leveranstiden är normalt 3-5 arbetsdagar för lagervaror och 2-5 veckor för varor som inte finns i lager för tillfället och för specialbeställda varor, som exempelvis skräddarsydda sängkappor. Säljföretaget reserverar sig för att lagervaror tillfälligt kan vara slut, eller ha utgått. Leverans av beställd tjänst enligt order.
I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Säljföretagets köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Säljföretaget antigen per e-post eller fax.

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir Säljföretagets egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel
Säljföretagets ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor Säljföretaget bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt
Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Säljföretagets reklamationsavdelning via e-post info@sangspecialisten.se eller via Säljföretagets hemsida www.sangspecialisten.se och uppge ordernummer samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 5 dagar.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Säljföretaget skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till Säljföretaget bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Säljföretaget har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Säljföretaget förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Plomberingen (en klisterlapp märkt plombering som sitter över öppningen av varan) får ej vara bruten. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Säljföretaget för erhållande av ett RN. När kund har erhållit ett RN ska retur av produkt ske inom 5 arbetsdagar. Vi återbetalar inte fraktkostnader.
Om konsumenten vill returnera en order som uppnått den fraktfria gränsen så kommer frakten från när varorna skickades att dras av från beloppet som betalas tillbaka. Returneras en del av en fraktfri order så att ordern på detta sätt hamnar under den fraktfria gränsen, så kommer frakten från när varorna skickades till kund att dras av från beloppet som betalas tillbaka.

Vid produkter som är specialtillverkade eller specialbetällda för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.
Om en vara är transportskadad skall Säljföretaget kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Säljföretaget, debiteras en avgift om 50:- + moms för att täcka Säljföretagets kostnader för administration + frakt tur och retur.

Transportskadat gods
Om en vara från Säljföretaget skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 020-340 340) dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Säljföretagets kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Säljföretaget befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt
Säljföretaget förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Säljföretaget rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Säljföretaget skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt